בלוג

עדכון – כשרות

בהוראת וועדת הכשרות אשר הערסט כפופה ונשמעת להוראותיה. לא ניתן לבצע שימוש באפליקצית המסרים Telegram. כמו כן,

סגירת אפליקציה ב-iPad

סגירת אפליקציה ב-iPad אם אפליקציה לא מגיבה או נראית קפואה, תוכלו לסגור אותה ולפתוח שוב. כיצד לסגור

סגירת אפליקציה ב-iPhone

סגירת אפליקציה ב-iPhone אם אפליקציה לא מגיבה או נראית קפואה, אפשר לסגור אותה ולפתוח שוב. כיצד לסגור