מחוות עבור דגמי iPhone עם Face ID

לפניך מדריך שימושי שיסייע לך ללמוד על המחוות שמשמשות אותך לאינטראקציה עם iPhone עם Face ID.

מחוות ‏תיאור
איור של iPhone עם חץ המציין החלקה כלפי מעלה מהחלק התחתון.
חזרה למסך הבית. יש להחליק כלפי מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לחזור אל מסך הבית בכל עת.
איור של iPhone עם חץ המציין החלקה כלפי מטה מהפינה השמאלית העליונה.
גישה מהירה לפקדים. החלק/י למטה מהפינה השמאלית העליונה כדי להציג את ״מרכז הבקרה״; גע/י והחזק/י בפקדים כדי לחשוף אפשרויות נוספות. להוספה או הסרה של פקדים, ב״הגדרות״  > ״מרכז הבקרה״.
איור של iPhone. קו שמסתיים בנקודה מציין גרירה כלפי מעלה מהחלק התחתון של המסך ואז השהיה.
פתח/י את בורר היישומים. החלק/י מתחתית המסך כלפי מעלה, השתהה/י במרכז המסך, ואז הרם/י את האצבע. לדפדוף בין היישומים הפתוחים, החלק/י שמאלה, ואז הקש/י על היישום שבו ברצונך להשתמש.
איור של iPhone. חץ דו‑כיווני המציין החלקה שמאלה או ימינה לאורך הקצה התחתון של המסך.
מעבר בין יישומים פתוחים. החלק/י שמאלה או ימינה לאורך חלקו התחתון של המסך כדי לעבור במהירות בין יישומים פתוחים.
איור של iPhone עם חץ המצביע אל כפתור הצד מימין למעלה.
בקשה מ‑Siri. פשוט אמור/י, ״היי Siri״. לחלופין, לחץ/י והחזק/י את כפתור הצד ואמור/י את בקשתך. Siri מקשיב עד לשחרור הכפתור.
איור של iPhone עם שני חצים המציינים לחיצה כפולה על כפתור הצד מימין למעלה.
שימוש ב‑Apple Pay. לחץ/י פעמיים על כפתור הצד כדי להציג את כרטיס האשראי שהגדרת כברירת‑מחדל, ואז הבט/י ב‑iPhone כדי לאמת באמצעות Face ID.
איור של iPhone עם שלושה חצים המציינים לחיצה משולשת על כפתור הצד מימין למעלה.
שימוש ב״קיצורים למאפייני נגישות״. לחץ/י שלוש פעמים על כפתור הצד.
איור של iPhone עם חצים המצביעים על כפתור הצד מימין למעלה ועל כפתור הגברת עוצמת הקול משמאל למעלה.
צילום המסך. לחץ/י בו‑זמנית על כפתור הצד ועל כפתור הגברת עוצמת הקול ושחרר/י במהירות.
איור של iPhone עם חצים המצביעים על כפתור הצד מימין למעלה ועל כפתור עוצמת הקול משמאל למעלה.
ביצוע שיחת חירום (בכל המדינות או האזורים מלבד הודו). לחץ/י והחזק/י בו‑זמנית את כפתור הצד ואחד מכפתורי עוצמת הקול עד שהמחוונים יופיעו, ואז גרור/י את המחוון של ״חירום SOS״.
איור של iPhone עם חץ המציין לחיצה משולשת על כפתור הצד מימין למעלה.
ביצוע שיחת חירום SOS (בהודו) לחץ/י שלוש פעמים על כפתור הצד. אם הפעלת את ״קיצורים למאפייני נגישות״, לחץ/י והחזק/י בו‑זמנית את כפתור הצד ואחד מכפתורי עוצמת הקול עד שהמחוונים יופיעו, ואז גרור/י את המחוון של ״חירום SOS״.
איור של iPhone עם חצים המצביעים על כפתור הצד מימין למעלה ועל כפתור עוצמת הקול משמאל למעלה.
כיבוי. לחץ/י והחזק/י בו‑זמנית את כפתור הצד ואחד מכפתורי עוצמת הקול עד שהמחוונים יופיעו, ואז גרור/י את המחוון העליון כדי לכבות את המכשיר. לחלופין, עבור/י אל ״הגדרות״ > ״כללי״ > ״כיבוי״.
איור של iPhone עם חצים המצביעים על כפתור הצד מימין למעלה ועל כפתורי הגברת עוצמת הקול והנמכת עוצמת הקול משמאל למעלה.
הפעלה מיידית מחדש. לחץ/י ושחרר/י את כפתור הגברת עוצמת הקול, לחץ/י ושחרר/י את כפתור הנמכת עוצמת הקול, ואז לחץ/י והחזק/י את כפתור הצד עד שיופיע הלוגו של Apple.
הפיצו את הבשורה
דילוג לתוכן