הצגה או שינוי של הגדרות של נתונים סלולריים ב‑iPhone

ניתן להפעיל או לבטל נתונים סלולריים ונדידה, להגדיר אילו יישומים ושירותים יוכלו להשתמש בנתונים סלולריים, להציג נתוני שימוש בנתונים סלולריים ולקבוע אפשרויות נוספות עבור נתונים סלולריים.

הערה: לקבלת עזרה בנושא שירותי הרשת הסלולרית שלך, התא הקולי וענייני חיוב, פנה/י אל ספק השירותים האלחוטיים שלך.

אם ה‑iPhone מחובר לאינטרנט באמצעות רשת נתונים סלולריים, האייקון המשמש לזיהוי הרשת הסלולרית יוצג בשורת המצב.

שירות 5G‏, LTE‏, 4G ו‑‏3G ברשתות סלולריות מסוג GSM תומך בתקשורת קולית ובתקשורת נתונים בו‑זמנית. בכל החיבורים הסלולריים האחרים, לא ניתן להשתמש בשירותי אינטרנט בזמן שיחה בטלפון, אלא אם ה‑iPhone כולל גם חיבור אלחוטי לאינטרנט. בהתאם לחיבור שלך לרשת, ייתכן שלא תוכל/י לקבל שיחות בזמן שה‑iPhone מעביר נתונים ברשת הסלולרית, למשל בעת הורדת עמוד אינטרנט.

  • רשתות GSM: בחיבור EDGE או GPRS, שיחות נכנסות עשויות לעבור ישירות לתא הקולי בעת העברות נתונים. עבור שיחות נכנסות שלהם ענית, העברות הנתונים מושהות.
  • רשתות CDMA: בחיבורי EV‑DO, העברות נתונים מושהות בעת מענה לשיחות נכנסות. בחיבורי 1xRTT, שיחות נכנסות עשויות לעבור ישירות לתא הקולי בעת העברת נתונים. עבור שיחות נכנסות שלהם ענית, העברות הנתונים מושהות.

העברת הנתונים מתחדשת בעת סיום השיחה.

אם האפשרות ״נתונים סלולריים״ כבויה, כל שירותי הנתונים – כולל דוא״ל, גלישה באינטרנט ודחיפת הודעות – ישתמשו ברשת האלחוטית בלבד. אם האפשרות ״נתונים סלולריים״ מופעלת, עשויים לחול חיובים נוספים של המפעיל. לדוגמא, השימוש בתכונות ושירותים מסוימים המעבירים נתונים, כגון Siri ו״הודעות״, עשויים להוביל לחיובים בתוכנית הנתונים שלך.

בחירת אפשרויות של נתונים סלולריים עבור שימוש בנתונים, ביצועים, חיי סוללה ועוד

כדי להפעיל או לכבות את הנתונים הסלולריים, יש לעבור אל ״הגדרות״  > ״סלולרי״.

כדי להגדיר אפשרויות כאשר ״נתונים סלולריים״ פעילים, יש לעבור אל ״הגדרות״ > ״סלולרי״ > ״אפשרויות נתונים סלולריים״ ולאחר מכן לבצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הפחתת השימוש בנתונים סלולריים: יש להפעיל את ״מצב ׳צריכת נתונים נמוכה׳״ או להקיש על ״מצב נתונים״ ולבחור ״מצב ׳צריכת נתונים נמוכה׳״. מצב זה משהה באופן אוטומטי עדכונים ומשימות ברקע כאשר ה-iPhone אינו מחובר לרשת אלחוטית.
  • הפעלה או ביטול של גלישה בעת נדידה: המאפיין ״גלישה בעת נדידה״ מאפשר גישה לאינטרנט דרך רשת נתונים סלולרית כאשר את/ה באזור שאינו מכוסה על‑ידי הרשת של המפעיל שלך. במהלך טיולים, מומלץ לבטל ״גלישה בעת נדידה״ על‑מנת להימנע מעלויות נדידה.

בהתאם לדגם ה-iPhone, המפעיל הסלולרי והאזור שלך, יתכן שהאפשרויות הבאות יהיו זמינות:

  • הפעלה או ביטול של שיחות בעת נדידה: (CDMA) בטל/י שיחות בעת נדידה על‑מנת להימנע מעלויות עקב שימוש ברשתות של מפעילים אחרים. כאשר רשת המפעיל שלך אינה זמינה, השירותים הסלולריים ב‑iPhone (נתונים או קול) לא יהיו זמינים.
  • הפעלה או ביטול של 4G/LTE: השימוש בשירותי 4G או LTE מאיץ את קצב העברת נתוני האינטרנט במקרים מסוימים, אך עשוי לפגוע בביצועי הסוללה. יתכן שיהיו אפשרויות לכיבוי 4G/LTE או לבחירת ״שיחות ונתונים״ (VoLTE) או ״נתונים בלבד״.

בדגמי iPhone 12 ומעלה, ניתן גם:

  • להפעיל את המצב ״נתונים חכמים״ כדי למטב את חיי הסוללה: יש להקיש על ״שיחות ונתונים״ ולבחור ב-5G Auto‏. במצב זה ה-iPhone עובר ל-LTE‏ כאשר המהירות של 5G אינו מספק ביצועים טובים יותר באופן ניכר
  • שימוש באיכות גבוהה יותר של וידאו וב-FaceTime HD‏ ברשתות 5G: יש להקיש על ״מצב נתונים״ ואז לבחור במצב ״שימוש ביותר נתונים עם 5G״.

הגדרת שימוש בנתונים סלולריים עבור יישומים ושירותים

ב״הגדרות״  > ״סלולרי״, ואז להפעיל או לכבות את ״נתונים סלולריים״ עבור כל יישום (כגון ״מפות״) או שירות (כגון Wi-Fi Assist) שיכול להשתמש בנתונים סלולריים.

כאשר ההגדרה מבוטלת, ה‑iPhone משתמש רק באינטרנט אלחוטי עבור שירות זה.

כאשר ההגדרה מבוטלת עבור יישום בשם Herst, ה‑iPhone מנותק מאינטרנט עד להחזרת המתג למצב ירוק.

הערה: המאפיין Wi‑Fi Assist פעיל כברירת-המחדל. אם קישוריות הרשת האלחוטית לא טובה, Wi‑Fi Assist עובר באופן אוטומטי לנתונים סלולריים כדי לחזק את האות. מאחר שהחיבור לאינטרנט ברשת הסלולרית נשמר בזמן שהחיבור לרשת האלחוטית לא טוב, יתכן שצריכת הנתונים הסלולריים תהיה גבוהה יותר, דבר שעלול להביל לחיובים נוספים בהתאם לתכנית הנתונים שלך.

נעילת כרטיס SIM

אם המכשיר שלך משתמש בכרטיס SIM לביצוע שיחות טלפון או להעברת נתונים סלולריים, ניתן לנעול את הכרטיס באמצעות מספר זיהוי אישי (PIN) כדי למנוע מאחרים את האפשרות להשתמש בכרטיס. במקרה כזה, בכל פעם שתפעיל/י מחדש את המכשיר או שתוציא/י את כרטיס ה‑SIM, הכרטיס יינעל באופן אוטומטי ויהיה עליך להקיש את קוד ה‑PIN שלך.

הפיצו את הבשורה
דילוג לתוכן