גיבוי ה‑iPhone

גבה/י את ה‑iPhone באמצעות iCloud או המחשב.

טיפ: אם תחליף/י את ה‑iPhone במכשיר חדש, תוכל/י להשתמש בגיבוי שלו להעברת המידע שלך למכשיר החדש.

גיבוי ה‑iPhone באמצעות iCloud

 1. עבור/י אל ״הגדרות״  > [השם שלך] > iCloud > ״גיבוי iCloud״.
 2. יש להפעיל את ״גיבוי iCloud״

  iCloud מגבה את ה‑iPhone אוטומטית מדי יום כאשר ה‑iPhone מחובר לחשמל, נעול ומחובר לרשת אלחוטית.

  הערה: בדגמים שתומכים ב-5G, ייתכן שהספק שלך ייתן לך אפשרות לגבות את ה-iPhone באמצעות הרשת הסלולרית. יש לעבור אל ״הגדרות״ > [השם שלך] > iCloud > ״גיבוי iCloud״, ואז להפעיל או לכבות את ״גיבוי ברשת סלולרית״.

 3. כדי לבצע גיבוי ידני, הקש/י על ״גבה כעת״.

להצגת גיבויי iCloud שלך, יש לעבור אל ״הגדרות״ > [השם שלך] > iCloud > ״ניהול שטח האחסון בחשבון״ > ״גיבויים״. למחיקת גיבוי, בחר/י אותו ברשימה והקש/י על ״מחיקה וכיבוי הגיבוי״.

הערה: כשמפעילים יישום או מאפיין לשימוש בסנכרון של iCloud (ב״הגדרות״ > [השם שלך] > iCloud> ״הצג הכל״), הנתונים של היישום או המאפיין נשמרים ב‑iCloud. נתונים אלו מתעדכנים באופן קבוע על פני כל המכשירים שלך ולכן אם לא נכללים בגיבוי הiCloud שלך. (עיין/י במאמר התמיכה של Apple מה מגובה על ידי iCloud?)

גבה/י את ה‑iPhone באמצעות ה‑Mac שלך

 1. חיבור iPhone למחשב באמצעות כבל.
 2. בסרגל הצד של Finder ב‑Mac, בחר/י את ה‑iPhone שלך.

  כדי להשתמש ב‑Finder לגיבוי ה‑iPhone, נדרשת התקנה של macOS 10.15 ומעלה. בגירסאות מוקדמות יותר של macOS, ניתן להשתמש ב‑iTunes כדי לגבות את ה‑iPhone.

 3. בחלק העליון של חלון ה‑Finder, לחץ/י על ״כללי״.
 4. בחר/י באפשרות ״גבה/י את כל הנתונים מה‑iPhone ב‑Mac זה״.
 5. כדי להצפין את נתוני הגיבוי ולהגן עליהם בסיסמה, בחר/י ״הצפן את הגיבוי המקומי״.
 6. לחץ/י על ״גבה כעת״.

הערה: ניתן גם לחבר את ה-iPhone למחשב באופן אלחוטי באמצעות הגדרת סנכרון ברשת אלחוטית.

גבה/י את ה‑iPhone באמצעות מחשב ה‑Windows שלך.

 1. חיבור iPhone למחשב באמצעות כבל.
 2. ביישום iTunes במחשב, לחץ/י על כפתור ה‑iPhone בסמוך לפינה הימנית העליונה של חלון iTunes.
 3. לחץ/י על ״סיכום״.
 4. לחץ/י על ״גבה כעת״ (תחת ״גיבויים״).
 5. כדי להצפין את הגיבויים שלך, בחר/י ״הצפן את הגיבוי המקומי״, הקלד/י סיסמה ואז לחץ/י על ״הגדר סיסמה״.

כדי לראות את הגיבויים המאוחסנים במחשב, בחר/י ״עריכה״ > ״העדפות״, ואז לחץ/י על ״מכשירים״. גיבויים מוצפנים כוללים אייקון של מנעול ברשימת הגיבויים.

הערה: ניתן גם לחבר את ה-iPhone למחשב באופן אלחוטי באמצעות הגדרת סנכרון ברשת אלחוטית.

הפיצו את הבשורה
דילוג לתוכן