מחזור חיוב (Billing) הערסט

מחזור החיוב החודשי שלנו הוא עבור חודש שימוש מלא. כלומר, ראשון לכל חודש לועזי ועד היום האחרון של אותו חודש.

מחזור החיוב הראשון לא יחוייב בחודש העוקב אלא יצורף לחיוב של מחזור החיוב השני והמלא מיום הצטרפותכם.

במועד חיוב מחזור חיוב השני, יבוצע בנוסף חיוב יחסי של מחזור החיוב הראשון בהתאם למועד שבו הצטרפתם.

הפיצו את הבשורה
דילוג לתוכן